کنترل آفت تریپس توت فرنگی

یکی از آفات مهم توت فرنگی تریپس گل مغربی است که برای اولین بار در گیاهان زینتی دیده شده است. تريپس حشره كوچكی به رنگ زرد است. در پرواز بسیار ضعیف است و بیشتر اوقات را در مناطق سايه دار روي گیاهان مي‌گذارند.

پرورش توت فرنگی

توت فرنگی با نام عمومي Strawberry و نام‌هاي محلي چیلک، چلیک يا چیالک جنگلي، چَلَم و شالكَه، گیاهي است با نام علمي Fragaria vesca از خانواده گل سرخ Rosacae كه دو نوع ساقه راست و خوابیده دارد. گلهاي آن منظم و به رنگ سفید مي‌باشند. توت فرنگي تیپ هاي مختلفی دارد كه براساس طول روز طبقه بندي و در دامنه وسیعي از شرايط آب و هوايي معتدله تا گرمسیري با متوسط دماي تابستان 15 تا 30 و متوسط دمای زمستان 15 تا 20 درجه سانتی گراد پرورش داده می‌شود. بهترین دما برای تولید توت فرنگی شب ها بین 7 تا 13 دررجه سانتی گراد و روزهای آفتابی با دمای 15 تا 21 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 60 تا 90 درصد است. يخبندان هاي شديد و سرماي ديررس بهاره، گرماي زياد و وزش بادهاي شديد ازجمله عوامل مهم محدودكننده كشت توت فرنگي مي‌باشند. تیپ هاي مختلف دارد كه براساس طول روز طبقه بندي مي‌شوند. نیاز سرمایی توت فرنگی بین 200 تا 400 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتی گراد است و رشد توت فرنگی در درجه حرارت بالای 32 درجه آهسته می‌شود.

تریپس توت فرنگی

یکی از آفات مهم توت فرنگی تریپس گل مغربی است که برای اولین بار در گیاهان زینتی دیده شده است. تريپس حشره كوچكي است به رنگ زرد با نام علمي Frankliniella occidentalis كه در پرواز بسیار ضعیف است و بیشتر اوقات را در مناطق سايه دار روي گیاهان مي‌گذارند.

زمستان گذرانی تریپس توت فرنگی

زمستان به صورت حشره كامل و پوره روي گیاهان، بقاياي گیاهي و يا علفهاي هرز و يا زير كلوخه ها و شكافهاي زمین به سر مي‌برند . اين حشرات به طريق بكرزا (پارتنوژنز يا دخترزايي) تولید تخم مي‌نمايند و نرها کمتر ديده مي‌شوند. حشره ماده در زير اپیدرم درون محفظه قرار دارد.

تریپس

تریپس توت فرنگی

علائم تریپس

علائم خسارت تریپس توت فرنگی

اين آفت به دو طريق خسارت ايجاد مي‌كند. خسارت مستقیم كه ناشي از تغذيه مستقیم از گیاهان زينتي ، میوه‌ها و سبزيجات خسارت آورده و از طريق از بین بردن جوانه‌ها، گلها و بافتهاي برگها مي‌باشد و دوم انتقال بسیاري از بیماريهاي ويروسي گیاهي كه باعث ايجاد خسارت غیرمستقیم به میزبان مي‌شود. تريپس‌ها با فروبردن خرطوم خود در اپیدرم برگ از شیره و گیاه تغذيه كرده براثر تغذيه تريپس قطرات بسیار كوچک مايع مايل به قرمز در هر دو سطح برگ ديده مي‌شود كه به وسیله تريپس ترشح شده‌اند و رنگ اين قطرات به تدريج سیاه مي‌شود. برگها بي رنگ و رنگ پريده مي‌شوند و بین رگبرگهاي فرعي (كناري) به شكلي ديده مي‌شود. برگهايي كه شديداً آسیب ديده‌اند زرد مي‌شوند. خسارت تريپس باعث بدشكل شدن (دفرمه شدن) برگها، تغییر رنگ گلها و جوانه‌ها و يا ايجاد نواحي با لكه‌هاي نقرهاي در برگ مي‌شوند.

روش های کنترل تریپس توت فرنگی

استفاده از توری با مش 10*20 در دریچه برای جلوگیری از ورود تریپس از محیط بیرون به گلخانه. استفاده از نوارهای آبی چسبناک در هر ردیف کشت یک نوار و به ارتفاع بالاتر از سطح گیاه و در طول راهروهای داخل گلخانه، نزدیک در و پنجره ها و محل های ورودی. استفاده از حشره کش فلونیکامید(تپکی) با غلظت 0.3 در هزار. استفاده از حشره کش فسفره دیکلروس به نسبت 1.5 در هزار. کاربرد ترکیبات با منشاء طبیعی گیاهی نیمارین و پیرتروم به نسبت 2.5 در هزار.

کرم طوقه بر در توت فرنگی

طوقه برها لاروهای نوعی پروانه هستند که روی دامنه وسیعی از محصولات شامل توت فرنگی فعالیت می‌کنند. رایج ترین نوع طوقه بر در توت فرنگی طوقه بر سیاه(Agrotis ipsilon) است. طوقه برها معمولا دوره زندگی معمولی را سپری می‌کنند.

خسارت طوقه بر توت فرنگی

طوقه برها معمولا یکی از مشکلات معمول سیستم های کشت ردیفی توت فرنگی نسبت به کشت پلاستیکی هستند. وقتی که آسیب اتفاق می‌افتد معمولا به تعدادی گیاه کنار هم مورد حمله قرار گرفته اند آسیب وارد می‌شود.

کنترل زراعی طوقه بر در توت فرنگی

یکی از راههای کنترل این آفت بخصوص در توت فرنگی های یکساله استفاده از بخارددهی با سموم تدخینی است. همچنین کنترل علف های هرز هم به کاهش این آفت کمک می‌کند زیرا علف های هرز هم میزبان خوبی برای این آفت هستند.

طوقه بر

طوقه بر

روش های شیمیایی کنترل طوقه برتوت فرنگی

استفاده از شخم عمیق بعد از برداشت و قبل از کشت- استفاده از سمومی مانند کلرپیریفوس و آبیاری سبک بعد از آن.

کرم ریشه در گیاه توت فرنگی

کرم ریشه توت فرنگی (Paria fragariae) یکی از آفات معمول در توت فرنگی های چند ساله است، همچنین این آفت در گیاهان زینتی هم بسیار دیده می‌شود. این آفت در زمان بزرگسالی سوسک‍‌هایی به 0.3 سانتی متر با شکمی طولانی با چهار لکه بزرگ تیره است. سوسک بالغ در طول زمستان در مناطق محافظت شده می‌مانند و در طول بهار خارج شده و تا تابستان فعالیت می‌کنند.

خسارت کرم ریشه توت فرنگی

سوسکهای ماده روی برگهای بالغ، پایین گیاه تخم می‌گذارند. لاروهای کرم ریشه توت فرنگی از ریشه های توت رنگی تغذیه می‌کنند و آسیب این آفت بسیار جدی است. این لاروها با تفذیه از برگها سوراخهای ریزی روی برگها باقی می‌گذارند. می‌توان سوسکهای ریز را از روی گیاه با تکاندن روی یک کاغذ جمع آوری کرد و از طریق شبکه ای که روی برگ ایجاد می‌کنند قابل تشخیص هستند.

علائم کرم ریشه

سوسک ریشه توت فرنگی

منابع

كنترل تلفیقی تریپس غربی گل روی توت فرنگی،1397، غلامرضا گل محمدی و علی محمدی پور.

https://content.ces.ncsu.edu/cutworms-in-strawberries


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴