کاشت گیاه اسطوخودوس

گیاه اسطوخودوس (lavandula angustifolia) از خانواده نعنائیان بوده و بیشتر بومی مناطق مدیترانه ای است. در مکان هایی که تخته سنگی و خاکهای دارای کلسیم بیشتر روییده می‌شود.

معرفی گیاه اسطوخودوس

 گیاه اسطوخودوس (lavandula angustifolia) از خانواده نعنائیان بوده و بیشتر بومی مناطق مدیترانه ای است. در مکانهایی که تخته سنگی و خاکهای دارای کلسیم بیشتر روییده می‌شود. در شمال آفریقا، مناطق مدیترانه ای، اروپا و هند غربی وجود داشته است. در گذشته در یونان و روم باستان و در انگلیس کشت می‌شده است.

تولید جهانی اسطوخودوس

در سطح جهانی مقدار تولید اسطوخودوس مقدار 200 تن در سال است. قیمت خود گیاه اسطوخودوس از روغن گیاه کمتر است. بیشترین تولید اسطوخودوس در مناطق بلغارستان، انگلیس، فرانسه، استرالیا، آمریکا، کانادا، ایتالیا و ... است.

بخش های مهم گیاه اسطوخودوس

بخشهایی که از آن عصاره تهیه می‌شود، بیشتر شامل گلها و در مقادیر کمتر شامل برگها هستند. روغن های ضروری به دست آمده از گلها نسبت به روغن به دست آمده از برگها کیفیت بیشتری دارند. برای خشک کردن گیاه ساقه به همراه گلها برداشت می‌شوند.

آب و هوای مناسب برای کشت اسطوخودوس

اسطوخودوس

اسطوخودوس می‌تواند تا حدودی خشکی را تحمل کند. سنبله اسطوخودوس نمی‌تواند یخبندان را تحمل کند. همه ارقام اسطوخودوس نسبت به رطوبت هوا حساس هستند. دماهای بالا در تابستان کیفیت روغن به دست آمده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مناطق طبیعی اسطوخودوس در ارتفاعات بیش از 1700 متر از سطح دریا می‌تواند کاشته شود. البته در ارتفاع بین 700 تا 1000 متر از سطح دریا هم دیده می‌شود. روغن به دست آمده با افزایش ارتفاع افزایش می‌یابد و تعداد گلها در مناطق خنک تر افزایش می‌یابد. از آب و هوای معتدله تا نیمه گرمسیری رشد می‌کند.

بارندگی

اگر بارندگی سالیانه از 300 تا 1400 میلی متر در سال باشد برای رشد این گیاه مناسب است. اگر آبیاری انجام می‌شود بین دو آبیاری خاک باید خشک شود.

نیازهای خاکی کشت اسطوخودوس

اسطوخودوس

این گیاه برای رشد به خاک با زه کشی و سبک، یا شنی لومی، یا خاکهای دارای سنگریزه نیاز دارد. همچنین اگر مقدار مواد آلی خاک هم کم بود مناسب است. pH مناسب برای تولید باید بین 8.3 تا 8.5 باشد. خاکهای خیلی مرطوب باعث کاهش رشد گیاه و بروز بیماری ها می‌شود. اسطوخودوس انگلیسی معمولا خاکهای قلیایی را ترجیح می‌دهند در حالی که اسطوخودوس های ارقام دیگر خاک کمی اسیدی را ترجیح می‌دهند.

تکثیر اسطوخودوس

این گیاه بوسیله کشت بذر، قلمه، خوابانیدن ساقه، کشت بافت و تقسیم ریشه قابل تکثیر است. برای اطمینان از یکنواختی ژنتیکی بهتر است با بذر تکثیر نشود.

آماده سازی خاک برای کاشت اسطوخودوس

اکثر گیاهان برای تولید روغن های ضروری و عصاره به خاک طبیعی نیاز دارند. حتما قبل از کشت آزمایش خاک را انجام دهید.

کاشت اسطوخودوس

اسطوخودوس می‌تواند در شیب ها کاشته شود، بهتر است در شیب های شمال شرقی یا جنوبی کاشته شود تا بیشترین میزان آفتاب را دریافت کند. این گیاه در ردیف هایی با فاصله 1.2 تا 2 متر از هم و 30 تا 60 سانتی متر بین گیاهان کاشته شود. تراکم گیاه در هکتار بین 8000 تا 28000 مناسب است. فاصله کاشت بر اساس نوع رقم و رطوبت متفاوت است. تراکم های بالا باعث عملکرد بیشتر و زودرسی می‌شود. اگر در سال دوم برداشت شود مناسب است. این گیاه تا 10 تا 15 سال یا بیشتر در زمین می‌تواند وجود داشته باشد. اگر برای کاشت از نشا استفاده شود باید قبل از انتقال مقاوم شود.

اسطوخودوس

زمان کاشت

در آب و هوای معتدل، امکان کشت پاییزه وجود دارد و البته باید زمانی کاشته شود که گیاه تا قبل از زمستان مقاوم شود. در مناطقی با زمستان سردتر در فصل بهار به محض از بین رفتن خطر سرمای بهاره کاشته می‌شود.

نیاز کودی اسطوخودوس

اسطوخودوس در خاکهایی که برای کشت اکثر گیاهان کمبود دارند قابل کشت است. استفاده زیاد از حد از کودهای ازته باعث کاهش مقدار روغن های ضروری می‌شود. برای تولید 100 کیلوگرم مقدار  0.8 کیلوگرم نیتروژن، 0.2 کیلوگرم فسفر و 0.8 کیلوگرم پتاسیم از خاک جذب می‌شود.  مقدار اوره برای یک هکتار اسطوخودوس 80 تا 100 کیلوگرم در 3 تا 4 نوبت در فصل مورد نیاز است. مقدار کودهای مورد نیاز برای تولید اسطوخودوس خیلی کم است و بستگی به میزان عناصر خاک دارد. با استفاده از کودهایی مانند آهک باید pH خاک باید 6 و بالاتر نگه داشته شود.

آبیاری اسطوخودوس

در دو سال اول به آبیاری نیاز هست تا گیاه خودش را بگیرد. در خاکهای سبک و یا مناطقی که میزان بارش خیلی کم است انجام آبیاری مورد نیاز است. در دوره گلدهی نباید به گیاه تنش آبی وارد شود. آبیاری بارانی باعث افزایش احتمال بروز بیماری ها می‌شود. برای افزایش عملکرد از آبیاری قطره ای استفاده شود.

هرس

جوانه های گل در دو سال اول باید هرس شوند تا برای تولید محصول در سالهای بعدی آماده شوند. در سالهای بعد هرس کردن بعد از برداشت و اغلب در پاییز انجام می‌شود. انجام این کار برای افزایش رشد انجام می‌شود. برای ارقامی که سرعت رشد کمتری دارند هرس کمتری نیاز است.

برداشت اسطوخودوس

زمان برداشت برای به دست آوردن روغن زمانی است که نیمی از گلها باز شده باشند. زمان برداشت معمولا در پاییز در ماههای آذر و دی ماه است. برداشت در دماهای بالا و باد شدید باعث کاهش مقدار اسانس و روغن ضروری می‌شود. آب و هوای خیلی سرد از تشکیل استرها جلوگیری می‌کند تا زمانی که هوا گرمتر شود. برای برداشت باید پایین تر از 15 تا 20 سانتی متری خوشه بریده شود. برای برداشت یا از داس و یا ماشین آلات استفاده کنید. برای مصارف تازه و خشک کردن باید یک هفته بعد از زمان مناسب برای برداشت روغن برداشت شود.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

https://www.daff.gov.za/Daffweb3/Portals/0/Brochures%20and%20Production%20guidelines/Production%20Guidelines%20Lavender.pdf


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸