معرفی ارقام مهم لوبیا چیتی و لوبیا سفید

لوبیا از جمله مهم ترین حبوبات در سراسر جهان است و یکی از منابع تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان است. یکی از مهم ترین دغدغه های کشاورزان انتخاب ارقام مناسب با منطقه آنها و عملکرد خوب است. به این منظور سعی شده است تعدادی از ارقام مهم و پرکاربرد لوبیا چیتی و لوبیا سفید اصلاح شده در کشور معرفی شود. 

معرفی ارقام مهم لوبیا

معرفی بذر ارقام مهم لوبیا چیتی

رقم لوبیا چیتی غفار

این رقم(ایستاده با رشد نامحدود) به خشکی و کنه دو لکه ای متحمل است و متناسب با مناطق سرد و معتدل است. مناطق مناسب این رقم شامل استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان، آذربایجان و چهار محال و بختیاری است. تمامی ارقام اصلاح شده لوبیا چیتی در ایران دارای تیپ با رشد نامحدود و رونده هستند. رقم غفار بعد از رقم کوشا دومین رقم تیپ 2 لوبیا چیتی معرفی شده در ایران بوده و از نوع لوبیاهای دانه درشت و دارای بیشترین بازار پسندی در بین ارقام لوبیا چیتی است. فرم بوته در این رقم ایستاده و رشد نا محدود و شکل دانه گرد است. مقاومت نسبت به آفت کنه دو نقطه ای و تحمل به خشکی نسبت به شاهد رقم صدری و کوشا از مهم ترین ویژگی های این رقم است.

میانگین عملکرد در شرایط مناسب 3341 کیلو گرم در هکتار و در شرایط تنش خشکی 1737 کیلو گرم در هکتار است. میانگین ارتفاع بوته 95 سانتی متر است. تیپ بوته ایستاده با رشد نامحدود است. میانگین وزن صد دانه 40 گرم، شکل دانه نسبتا گرد، بازار پسندی عالی و طول دوره رشد 103 روز است. متوسط میزان پروتئین 20 درصد است. به کنه دو نقطه ای مقاوم و نسبت به خشکی متحمل است.

لوبیا چیتی غفار

لوبیا چیتی رقم صالح

رقم لوبیا چیتی صالح مناسب کشت در منطقه اقلید استان فارس و مناطق دیگر کشور که مشابه این منطقه هستند می‌باشد. اصلاح و ارائه این رقم از سال 1380 تا 1392 طول کشیده است. عملکرد این رقم 2228 کیلو گرم در هکتار است و نسبت به شاهدهای آزمایش رقم صدری و محلی خمین به ترتیب 2132 و 2063 کیلو گرم در هکتار میزان عملکرد بیشتری نشان داد. عملکرد رقم صالح 3183 کیلو گرم در هکتار بود. از ویژگی های رقم لوبیا چیتی صالح نسبت به رقم محلی زودرس بودن و بازار پسندی آن از نظر رنگ دانه است. تیپ رشدی این رقم رونده رشد نامحدود و شکل و رنگ دانه آن از بازار پسندی بسیار مناسبی برخوردار است. تیپ رشدی بوته رونده با رشد نا محدود است. میانگین ارتفاع بوته 80 سانتی متر، میانگین دوره رشد 103 روز است. رنگ گل بنفش روشن، شکل دانه گرد، رنگ دانه کرم با خطوط قرمز پر با میانگین عملکرد دانه 2580 کیلو گرم در هکتار است. میانگین میزان پروتئین دانه 19 درصد، زود رس و دارای کیفیت خوب است.

لوبیا چیتی رقم صدری

این رقم لوبیا چیتی دانه درشت، مناسب کشت در مناطق معتدل سرد است. اغلب توده هاي دانه درشت لوبيا در ايران به دليل شكل و رنگ دانه و همچنين ديرپز بودن، از بازارپسندي چنداني برخوردار نيستند. تاكنون هيچ رقم دانه درشت لوبيا چيتي در ايران معرفي نشده است كه بازارپسندي عالي داشته باشد. رقم صدری با میانگین عملکرد 2464 کیلو گرم در هکتار نسبت به شاهد محلی لوبیا چیتی خمین با میانگین عملکرد 2240 کیلو گرم در هکتار برتری نشان داده است. این رقم در حال حاضر بهترین لوبیا چیتی دانه درشت از نظر بازار پسندی است. این رقم نسبت به ریزش مقاوم و نسبت به بیماری های ویروسی CMV, BCMV متحمل است. میانگین دوره رشد این رقم 108 روز، تیپ رشد رونده، وزن صد دانه 45 گرم، میانگین ارتفاع 118 سانتی متر است. میانگین درصد پروتئین 22 درصد و شکل دانه گرد است.

رقم لوبیا چیتی صدری

لوبیا چیتی رقم کوشا

این رقم لوبیا چیتی ایستاده با رشد نا محدود و مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل است. این رقم برای استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان و آذربایجان مناسب است. رقم کوشا از نظر شباهت دانه، نزدیک ترین رقم به تلاش است که حدود 40 سال پیش معرفی شده است. رقم تلاش دارای فرم بوته رونده، اندازه دانه متوسط و وزن صد دانه 38 گرم و بازار پسندی متوسط است.

رقم لوبیا چیتی کوشا

معرفی ارقام لوبیا سفید

رقم لوبیا سفید شکوفا

رقم لوبیا سفید پر محصول مناسب کشت در مناطق معتدل سرد است. در سال 87 معرفی شده است. یکی از ویژگی های این رقم عملکرد بالا، مقاومت به ویروس، عدم برخورد غلاف ها با زمین، و درصد پروتئین زیاد است. عملکرد متوسط دانه 2485 کیلو گرم در هکتار، رشد بوته به صورت طولی و عرضی است. شکل دانه قلوه ای، زمان پخت 130 دقیقه، میانگین وزن صد دانه 31 گرم و تعداد دانه در غلاف 4.9 است.

رقم لوبیا سفید شکوفا

رقم لوبیا سفید پاک

این نوع لوبیا سفید برای برداشت مکانیزه در مناطق معتدل و سرد مناسب است. رقم لوبیا سفید پاک دارای دو ویژگی مقاومت به ویروس های مهم لوبیا است، تیپ ایستاده و رشد نامحدود دارد و به دلیل استحکام قابل برداشت به صورت مکانیزه است. میانگین عملکرد این رقم 2807 کیلوگرم در هکتار است. شکل دانه قلوه ای و میانگین درصد پروتئین19.44 درصد است. زمان پخت 100 دقیقه و تعداد دانه در غلاف 5 عدد است.

رقم لوبیا سفید پاک

رقم لوبیا سفید درسا

این رقم مناسب مناطق معتدل سرد است. از نظر عملکرد نسبت به شاهد، دانشکده، پاک و شکوفا برتری دارد. این رقم از نظر تحمل به خشکی و کارایی مصرف آب نسبت به ارقام شاهد برتر است. نسبت به واکنش به بیماری های ویروسی نسبتا حساس است. به بیماری باکتریایی سوختگی معمولی لوبیا نیمه حساس است. رقم درسا مقاوم ترین رقم نسبت به آفت کنه دو نقطه ای (مهم ترین آفت لوبیا در ایران) است. متوسط عملکرد رقم لوبیا سفید درسا 3319 کیلوگرم درهکتار است. میانگین ارتفاع 75 سانتی متر، وزن صد دانه 30 گرم، میانگین دوره رشد 96 روز است. زمان پخت 150 دقیقه است.

رقم لوبیا سفید درسا

رقم لوبیا سفید الماس

میانگین رقم الماس 3647 کیلو گرم در هکتار است. ارتفاع بوته 78 سانتی متر است. میانگین دوره رشد آن 103 روز و تیپ رشد آن رونده است. وزن صد دانه 31.5 گرم است. میانگین درصد پروتئین 21.9 گرم است. زمان پخت 125 دقیقه است.

منبع

سایت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

http://spii.ir/fa-IR/DouranPortal/5233/page/%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C


منبع : موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶