عارضه های سیب زمینی و درمان آنها

سیب زمینی یکی از گیاهان بسیار مهم در سراسر جها است. علاوه بر آفات و بیماری های زیادی که دارد تعدادی عارضه هم دارد که به دلیل نا مساعد بودن شرایط محیطی و تغذیه ای و یا انبارداری بوجود می‌آید.

عارضه های سیب زمینی و درمان آنها

ترک خوردگی سیب زمینی

ترک خوردگی سیب زمینی در طول بزرگ شدن غده سیب زمینی ممکن است اتفاق بیفتد. این عارضه به نوع رقم هم بستگی دارد. اصلی ترین دلیل عارضه ترک خوردگی پوست در سیب زمینی آبیاری نا منظم در طول دوران پر شدن غده ها است. به دنبال تنش آبی و آبیاری مجدد رشد در دوران خشکی رشد متوقف و دوباره آغاز می‌شود. در نتیجه این خشکی و آبیاری و جذب سریع آب توسط سلولهای غده های سیب زمینی ترک می‌خورد و در نتیجه ترمیم بافت غده با پریدرم این عارضه دیده می‌شود.

ارقامی که اندازه های بزرگتری دارند به این عارضه حساس تر هستند. علاوه بر رقم مصرف نیتروژن بالا، ساختمان نا مناسب خاک، کمبود عنصر بر و تراکم پایین بوته های کاشته شده دلایل اصلی این عارضه هستند. البته علائم کمی مشابه این علائم در اسکب یا جرب هم ممکن است دیده شود. زیرا این پاتوژن ها سمومی تولید می‌کنند که برخی ازآنها باعث متوقف شدن رشد قسمتهای آلوده شده به قارچ می‌شوند و سایر قسمتهایی که آلوده نیستند رشد نرمال دارند که همین اختلاف باعث ایجاد ترکیدگی در غده سیب زمینی می‌شود. یکی دیگر از دلایل احتمالی وقوع ترکیدگی سیب زمینی آسیب توسط نوعی سن است که البته این نوع آسیب دیدگی باعث تغییر رنگ پوست هم می‌شود. در نهایت استفاده از علف کشها در ترکیب با هم و دزهای بالا و یا علف کشهای نا مناسب با سیب زمینی باعث بروز این عارضه می‌شود.

ترک خوردگی

ترک

کنترل عارضه ترک خوردگی سیب زمینی

ارقام مستعد این عارضه کشت نشود.

شخم و آماده سازی خاک به صورت مناسب برای گسترش مناسب ریشه انجام شود.

آبیاری به مقدار کافی و منظم برای تشکیل غده مناسب انجام شود.

نیتروژن هم به مقدار کافی استفاده شود.

عارضه قلب سیاه (سیاه شدن داخل غده سیب زمینی)

بافتهای آسیب دیده داخل غده دارای لکه های مشخص، با الگوی حاشیه نا مشخص هستند که بافت محکمی دارند و بر خلاف عارضه تو خالی شدن سیب زمینی داخل بافت کمی سوراخ است. عامل این بیماری عامل همان بیماری سیاه شدن داخلی است. این بیماری بیشتر وقتی کشت سیب زمینی توسط بذر انجام شود اتفاق می‌افتد.

عارضه قلب سیاه سیب زمینی در زمانی بیشتر بوجود می‌آید که در تابستان های گرم، خاک زمین کشاورزی از آب اشباع شده باشد. البته اکثر مواقع این آلودگی در انبارهایی که تهویه کافی ندارند و خیلی گرم هستند هم دیده می‌شود. عارضه سیاه شدن داخلی سیب زمینی به دلیل کمبود اکسیژن یا زیادی کربن دی اکسید ایجاد می‌شود.

قلب سیاه سیب زمینی

انبارهایی که عارضه قلب سیاه را ایجاد می‌کنند

انبارهایی که دمای آنها بیشتر از 8 تا 10 درجه سانتی گراد و بدون تهویه هستند.

انبارهایی با دمای کمتر از 2 درجه سانتی گراد و بدون تهویه

غده هایی که قبل از انتقال گرم شده اند.

کنترل عارضه قلب سیاه سیب زمینی

بهبود بخشیدن تهویه و زه کشی خاک

تهیه خاک با بافت متوسط که هوا بتواند در آن وجود داشته باشد.

جلوگیری از برداشت غده های سیب زمینی در دماهای بالا(بیشتر از 30 درجه سانتی گراد) یا دماهای خیلی کم حدود صفر درجه سانتی گراد.

دمای متعادل در طول انبار داری داشته باشیم.

غده ها پس از برداشت به سرعت خشک شوند.

در انبار تهویه مناسب را در انبار و طی حمل و نقل فراهم کنید.

از انبار کردن فشره غده های سیب زمینی خو داری کنید.

عارضه سبز شدن غده سیب زمینی

سبز شدن غده های سیب زمینی اگر قسمت بزرگی از غده را تشکیل ندهد یک مشکل ظاهری کوچک است. قسمتهای سبز رنگ غده حاوی مواد سمی هستند که اگر بیشتر از 200 میلی گرم در هر کیلو برسد باعث ایجاد مسمومیت می‌کند و باعث ایجاد طعم تلخ می‌شود.

عارضه سبز شدن سیب زمینی از ساقه های رونده(استولون) شروع می‌شوند و ساقه های زیر زمینی به دلیل برخورد با نور سبز می‌شوند. عارضه سبز شدن اگر غده در خاک تشکیل شود بوجود نمی‌آید ولی اگر به سطح زمین راه پیدا کند و یا پس از برداشت ایجاد می‌شود. کلروفیل ابتدا در اندازه های 3 میلی متر تشکیل می‌شود.

برخی ارقام سیب زمینی به این عارضه حساس تر هستند. غده های سیب زمینی در مراحل ابتدایی تشکیل حساس تر هستند. با بالغ تر شدن و حتی در گذر انبار مانی این حساسیت کمتر می‌شود.

کنترل عارضه سبز شدن

بر اساس نوع خاک شخم مناسب انجام شود.

رعایت فاصله بین ردیف 90 سانتی متر و کاشت غده ها در عمق مناسب بر اساس نوع رقم.

بعد از آبیاری سله های بوجود آمده را از بین ببریم و حتما خاکدهی بوته ها را انجام دهیم.

سبز شدن

سبز شدن سیب زمینی

رشد جوانه های داخلی غده های سیب زمینی

بعد از چند ماه انبار کردن سیب زمینی در دمای 6 درجه سانتی گراد  برخی جوانه های سطح پوست غده به صورت داخلی رشد می‌کنند. این عارضه زمانی اتفاق می‌افتد که بازدارنده های جوانه زنی در نزدیک زمان شکستن خواب غده ها کم شده و ترکیبات فعال زیاد می‌شود. ممکن است در شرایطی که دمای انبار بالاتر از حد نرمال باشد اتفاق بیفتد.

یکی از راههای کنترل این عارضه استفاده از مواد بازدارنده است.

جوانه داخلی

عارضه تو خالی شدن غده سیب زمینی

علت این عارضه مرگ سلولهای مرکز بافت غده است. تنش های خشکی و رطوبت، کوددهی نا متعادل، دمای متغیر هوا و خاک. کمبود پتاسیم هم به این عارضه مرتبط است. علائم عارضه تو خالی شدن سیب زمینی، به صورت قهوه ای شدن بافت میانی غده سیب زمینی و ترک خوردن و تو خالی شدن بافت میانی غده ها است. برای کنترل این عارضه باید سعی شود سرعت رشد گیاه یکنواخت باشد و از کم آبی و آبیاری بیش از حد هم جلوگیری شود.

توخالی شدن

منابع

http://ephytia.inra.fr/en/C/21118/Potato-Tuber-cracks

http://ephytia.inra.fr/en/C/21136/Potato-Black-heart

https://gardening.usask.ca/articles-disorders/hollow-heart-of-potato.php


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱