ترشح شیره روی میوه هلو

درختان هلو یکی از حساس ترین درختان میوه نسبت به آفات و بیماری ها هستند. در نتیجه علاوه بر سمپاشی و مراقبت و ردیابی حشرات رعایت بهداشت باغات هم بسیار مهم است.

پدیده گموزیس در هلو

درختان هلو یکی از حساس ترین درختان میوه نسبت به آفات و بیماری ها هستند. در نتیجه علاوه بر سمپاشی و مراقبت و ردیابی حشرات رعایت بهداشت باغات هم بسیار مهم است. این حالت که ماده سفید رنگی از سطح میوه خارج می‌شود به دلیل تغذیه آفاتی مانند گروهی از سن های لیگوس یا سن های بد بو هستند اتفاق می‌افتند. این پدیده اغلب در زمان های نزدیک برداشت در روی  سطح میوه  هلو اتفاق می‌افتد، بخصوص در باغاتی که مبارزه و سمپاشی بر علیه سایر آفات انجام نمی‌شود و به شیوه ارگانیک در حال رشد هستند. پدیده گموزیس به صورت دانه یا رشته هایی از شیره شفاف بعد از تغذیه این سن ها از میوه و سوراخ شدن میوه و تغذیه آنها از میوه دیده می‌شود. علاوه بر این شیره ها مناطق خشک، چوب پنبه ای و آفتاب سوخته در پوست میوه محل تغذیه این آفت دیده می‌شود. این شیره ها و مناطق آسیب دیده میوه را می‎‌توان حذف کرد. تا زمانی که خسارت تغذیه این آفت زیاد نباشد و سطحی باشد نیاز به مبارزه مستقیم ندارد.

خسارت گموزیس ممکن است در ابتدای بهار و زمانی که میوه ها کوچک هستند به دلیل تغذیه سن های لکه دار(Lygus lineolaris) یا سن های بد بو اتفاق بیفتد. تا زمان که اندازه میوه ها کوچک هستند(1.5 تا 2.5 سانت قطر دارند) تغذیه این آفات از میوه خیلی قابل مشاهده نیست ولی با بزرگ شدن میوه عارضه به صورت تغییر شکل و تقارن میوه و صورت گربه ای شدن و حتی ریزش میوه دیده می‌شود. این سن ها بیشتر به باغاتی که ارقام زود گل دارند حمله می‌کنند.

خسارت سن در هلو

راههای کنترل خسارت سن بد بو در باغات میوه

یکی از راههای کنترل آفت سن در درختان میوه از بین بردن علفهای هرز پهن برگ یکساله و لگومینوزه(مانند شبدر و نخود) اطراف و داخل باغ است. زیرا حمله این آفات در مراحل ابتدایی باز شدن شکوفه ها زمانی که اولین شکوفه ها باز می‌شود اتفاق می‌افتد. اولین سمپاشی با آفت کش در زمان قبل از تورم جوانه ها در زمان پیدایش سن ها است. سن های بد بو در طول فصل رشد تغذیه می‌کنند و یک تا دو نسل در سال دارند. سن های لکه دار در هر سال چندین نسل دارند. بنابراین، برای کنترل این حشرات نیاز به ردیابی دائمی باغات هست و ممکن است بعد از ریزش گلبرگها مجدد به سمپاشی با سمومی مانند فوزالون و یا پروتئوس نیاز داشته باشند.

آفت پروانه میوه شرقی

یکی دیگر ازآفاتی که باعث ایجاد گموزیس در درختان میوه هلو می‌شود آفت کرم پروانه میوه شرقی است. شیره ای که بر اثر تغذیه پروانه میوه شرقی ترشح می‌شود بر خلاف شیره ترشح شده از سن ها حالت یخی و سفید دارد و بر خلاف مواد ترش شده از سن ها که زلال هستند کدر و سفید هستند. در بهار لاروها از طریق شکوفه های انتهایی وارد شده و وارد میوه می‌شوند. زمانی که در هلو دیده می‌شود سوراخ و ترشحات یخی روی سطح میوه دیده می‌شوند. ردیابی آفت پروانه میوه شرقی هم در مرحله صورتی شدن جوانه شروع می‌شود و تا آبان ماه ادامه پیدا می‌کند چون این آفت در هر سال و طول فصل رشد چندین نسل دارد.

پروانه شرقی

پروانه شرقی

این آفت در مرحله لاروی از جوانه های تازه روییده وارد می‌شود و حتی باعث سرخشکیدگی شاخه ها می‌شود. این آفت در نسلهای بعدی وارد میوه می‌شود. همه آسیب های وارده به میوه به دلیل لارو پروانه میوه شرقی نیستند، علاوه بر این آفت استرس های محیطی مانند تنش آبی، رطوبت خاک و هوای ابری باعث دیده شدن این شیره ها می‌شود.

برای مبارزه شیمیایی با این آفات که می‌تواند با مبارزه باکرم سیب هم زمان باشد از آفت کش هایی مانند تریکلروفن یا مالاتیون استفاده کرد.

منابع

https://ask.extension.org/questions/457283

https://ipm.missouri.edu/MEG/2018/8/peachGummosis/

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹