ثبت آگهی

خریدار کود سفید بجنورد


استان: گلستان
شهر/محله : کلاله
واحد : کیلوگرم
وضعیت : گرانول
تولید کننده : ایران.بجنورد
محل تحویل : محل ان تحویل میگیرم
کاربرد : لازم دارم
تاریخ انقضا : ۱۳۹۶_۰۵-۳۰

توضیحات


آگهی های مرتبط