ثبت آگهی

اجاره یک حلقه چاه برقی کشاورزی با ۳۰ هکتار


استان: خوزستان
شهر/محله : گتوند
امتیاز برق : برق کشاورزی
حلقه چاه : دارد

توضیحات


زمین ها صاف و یکدست و هر قطعه زمین داری لوله مستقیم آب و جاده کشاورزی برای سهولت کشاورز

آگهی های مرتبط