ثبت آگهی

فروش خربزه جانا


استان: فارس
شهر/محله : اسیر
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : خربزه جانا
رنگ : زرد
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
محل تحویل : تهران
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط