ثبت آگهی

کشمش نوع افتابی تیزابی ازهمه رنگ


استان: فارس
شهر/محله : شیراز
کیفیت : درجه1
وزن : ۴۰تن
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
محل تحویل : شیراز
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


نقدو اقساط

آگهی های مرتبط