ثبت آگهی

ارزن


استان: كرمان
شهر/محله : قلعه گنج
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰تن
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
محل تحویل : قلعه گنج
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط