محصولات دام، طیور و شیلات/دام/گوسفند و بز
گوسفند شال افشار
گوسفند شال افشار
گوسفند شال افشار
گوسفند شال افشار

گوسفند شال افشار

۰۹۹۱۷۹۷۱۳۰۲
فروشی
www.f.karami001@Gmail.com
توافقی
  استان: تهران
شهر/محله : قزوین شال
نوع : زنده
تعداد : ۲۰۰
نژاد : شال و افشار
محل تحویل : قزوین شال
نظرات کاربران