ماشین آلات، تجهیزات و صنایع/صنایع وابسته کشاورزی
بیلر رامش صنعت فروشی
بیلر رامش صنعت فروشی

بیلر رامش صنعت فروشی

۰۹۱۸۳۶۰۶۸۲۳
فروشی
ندارد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  استان: مركزی
شهر/محله : اراک

مدل ۹۰آماده بکار

نظرات کاربران