صیفی جات و سبزیجات/خیار

فروش خیار

۰۹۳۷۵۰۱۵۱۴۶
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: زنجان
شهر/محله : سلطانیه
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۶۰
رقم : قلمی
رنگ : سبز
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

یک در روز میان محصول میده ۰۹۲۲۷۴۴۹۸۵۱

نظرات کاربران
نام: امیرحسین هنرمند
میتونی خیاربرامیدان میوه وتره بارکاشان بزنی
تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸