محصولات زراعی/نباتات روغنی/سایر
فروش تخم کدو صدفی
فروش تخم کدو صدفی

فروش تخم کدو صدفی

۰۹۳۸۵۹۲۰۴۲۰
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: گلستان
شهر/محله : دلند
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۲۵۰ کیلو
رقم : صدف ریز
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران