صیفی جات و سبزیجات/گوجه فرنگی
گوجه فرنگی فروش
گوجه فرنگی فروش
گوجه فرنگی فروش
گوجه فرنگی فروش

گوجه فرنگی فروش

۰۹۱۷۳۷۲۶۰۹۰
فروشی
safari6099@gmail.com
توافقی
  استان: بوشهر
شهر/محله : بردخون
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
رقم : راسا
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
محل تحویل : بوشهر
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران