بذر/بذر سبزیجات و صیفیجات/بذر گوجه فرنگی

بذر گوجه گلخانه ای

۰۹۱۰۴۹۶۷۱۱۲
درخواستی
ندارد
توافقی
  استان: اصفهان
شهر/محله : اصفهان
نوع بذر : هیبرید
واحد : دانه ای
رقم : گلخانه ای
محل تحویل : اصفهان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

بذر گوجه گلخانه ای رقم درشت و پربار و مقاوم ۰۹۱۰۴۹۶۷۱۱۲

نظرات کاربران