بذر/بذر سبزیجات و صیفیجات/بذر پیاز
بذر پیاز طلایی روز بلند
بذر پیاز طلایی روز بلند
بذر پیاز طلایی روز بلند
بذر پیاز طلایی روز بلند
بذر پیاز طلایی روز بلند
بذر پیاز طلایی روز بلند
بذر پیاز طلایی روز بلند
بذر پیاز طلایی روز بلند

بذر پیاز طلایی روز بلند

۰۹۹۲۳۸۹۸۹۱۳
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: خراسان شمالی
شهر/محله : بجنورد
نوع بذر : استاندارد
رقم : عالی
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
تاریخ تولید : ۱۳۹۷
نوع بسته بندی : فله

بذر پیاز طلایی روز بلند ۵۰۰ کیلو قیمت ۱۴۰

نظرات کاربران