کود/کود شیمیایی

کود آهن با قیمت مناسب

۰۹۱۵۸۹۲۹۶۳۲
فروشی
skandarijavad@gmail.com
توافقی
  استان: خراسان رضوی
شهر/محله : مشهد
واحد : کیلوگرم
وضعیت : پودر
تولید کننده : اسپانیا
محل تحویل : سراسر کشور
تاریخ انقضا : ۲۰۲۰

حدود یک تن کود آهن قیمت مناسب با اورتو اورتو ۴.۲

نظرات کاربران