محصولات خاص/محصولات خاص زراعی

ترشی گل سیر -سیر بسته -فله

۰۹۱۴۴۳۵۸۰۹۸
فروشی
ندارد
۱۴,۰۰۰ تومان
  استان: آذربایجان شرقی
شهر/محله : تیمورلو
کیفیت : نمونه
نوع محصول : انباری
وزن : ۵۰ تن
رقم : ترشی
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران