محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/سایر
فروش کاه شالی
فروش کاه شالی

فروش کاه شالی

۰۹۳۰۵۷۲۰۵۳۹
فروشی
ندارد
۳,۳۰۰ تومان
  استان: گلستان
شهر/محله : گنبد
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۳۰
رقم : کاه شالی دمسیاه
نوع بسته بندی : فله

فروش کاه شالی و گندم فروش سبوس برنج

نظرات کاربران