محصولات باغی/میوه /سیب

سیب درختی زرد و قرمز

۰۹۱۶۰۷۴۴۷۵۴
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: لرستان
شهر/محله : الشتر
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۹ تن
رقم : صادراتی
رنگ : زرد و قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
محل تحویل : هرجای ایران
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران