محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/یونجه
فروش یونجه
فروش یونجه

فروش یونجه

۰۹۱۸۵۹۱۹۰۵۸
فروشی
ندارد
۲,۲۰۰ تومان
  استان: همدان
شهر/محله : اسداباد
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۹تن
رقم : پایه کوتاه
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
محل تحویل : سرزمین
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

۴۰۰بسته یونجه. تازه پایه کوتاه که کلابرگ بدون ساقه

نظرات کاربران