بذر/بذر دانه های روغنی/بذر آفتابگردان

فروش‌چهارتن‌دانه‌آفتابگردان

۰۹۱۴۳۶۳۸۲۵۲
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: آذربایجان غربی
شهر/محله : شهرستان‌شوط
نوع بذر : هیبرید
واحد : کیلوگرم
رقم : زودرس
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
محل تحویل : خوی
تاریخ تولید : ۱۳۹۸/۵/۲۵
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران