صیفی جات و سبزیجات/پیاز
پیاز زرد ۱۱۰۰تومان
پیاز زرد ۱۱۰۰تومان

پیاز زرد ۱۱۰۰تومان

۰۹۰۱۹۶۴۸۰۴۰
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : مرودشت
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰تن
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
محل تحویل : سر زمین
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

عکس ندارم میفرستم

نظرات کاربران